Danh bạ điện thoại BQL khu du lịch sinh thái Na Hang

1.Ông:  Nguyễn Việt Hùng 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban quản lý.

2. Bà: Trần Thị Hải

Phụ trách tổ chức hành chính, văn thư, thủ quỹ.

Điện thoại: 0207.3.866.015

3. Bà: Vi Thị Sắm

Phụ trách kế toán

4. Ông: Bế Thế Linh 

Phụ trách Quản trị Trang web, nghiệp vụ hướng dẫn

5. Ông: Cao Trường Minh

Phụ trách công tác quản lý, xúc tiến du lịch

6. Ông: Mai Hoài Linh:

Phục trách công tác quy hoạch, xây dựng,

7. Ông: Ma Xuân Bách

Tổ quản lý, xúc tiến du lịch.

8. Bà: Đinh Trà My:

Tổ nghiệp vụ hướng dẫn:

9. Bà: Nông Thị Thu Diệu

Tổ nghiệp vụ hướng dẫn

10 Bà: Nguyễn Thị Khiết 

Tổ nghiệp vụ hướng dẫn

11: Ông Đàm Văn Hạnh

Lái xe

12: Ông: Nông Văn Thọ 

Bảo vệ