Bệnh viện

 1. Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang 
  • Địa chỉ: Tổ 7 Thị trấn Na Hang
 2.  Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Yên Hoa
  • Địa chỉ: xã Yên Hoa, huyện Na Hang
 3. Bệnh viện Đa Khoa huyện Lâm Bình
  • Địa chỉ: xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
 4. Trạm y tế thị trấn Na Hang
  • Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Na Hang.
 5. Trạm y tế xã Thượng Lâm
  • Địa chỉ: xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
 6. Trạm y tế xã Lăng Can
  • Địa chỉ: xã Lăng Can, huyện Lâm Bình