Lữ hành

  1. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nga Viên
    • Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
  2. Hợp tác xã Hoàng Tuấn
    • Địa chỉ: Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm
  3. Hợp tác xã Thành Lộc
    • Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang