Ngân hàng

 1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Na Hang
  • Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
 2. Cây ATM – Agribank 
  • Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Na Hang
 3. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Chi nhánh huyện Lâm Bình 
  • Địa chỉ: thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
 4. ATM – Agribank.
  • Địa chỉ: thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình