HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIỮA TỈNH TUYÊN QUANG (VIỆT NAM) VÀ TỈNH XIÊNG KHOẢNG (LÀO)

Thứ năm, ngày 11-07-2019, 09:18
Thực hiện biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam và tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, trong những năm qua hai bên đạt được những kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực như: hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa và du lịch.

Để từng bước nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực du lịch, Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Xiêng Khoảng trao đổi, làm việc với Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh Xiêng Khoảng về khả năng kết nối thực hiện tuyến du lịch Xiêng Khoảng – Tuyên Quang đối với các tuyến:

- Tuyến thứ nhất: Tuyến du lịch Cánh đồng chum (Xiêng Khoảng) đi Khu di tích lịch sử của Lào tại thôn làng Ngòi và thôn Đá Bàn – Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang) và ngược lại. Trong tuyến thứ nhất, khách du lịch có thể kết hợp thăm Thủ đô Hà Nội sau chuyến đi đến hai khu di tích lịch sử tại tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

- Tuyến thứ hai: Tuyến du lịch Cánh đồng chum (Xiêng Khoảng) đi Khu du lịch sinh thái Na Hang (Tuyên Quang) và ngược lại. Trong tuyến thứ hai, khách du lịch có thể kết hợp thăm Thủ đô Hà Nội sau chuyến đi đến  Khu du lịch sinh thái Na Hang tại tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam./.

(Nguồn: Công văn số 442/ SNgV – HTQT ngày 28 tháng 6 năm 2019  Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang về việc kết nối tuyến du lịch Xiêng Khoảng, Lào đi Tuyên Quang, Việt Nam)

 

 

 

Tin, ảnh: Thế Linh