THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!

Thứ hai, ngày 13-05-2019, 15:14
Thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019 “Năm Thanh niên tình nguyện”. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan chính quyền huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động “ Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang.

Ngày 12 tháng 5 năm 2019, với không khí ra quân háo hức, phấn khởi dưới sự chủ trì của Đoàn Khối cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút cán bộ, đoàn viên các chi đoàn trực thuộc tham gia. Với mục địch cụ thể hóa các nội dung của “Năm Thanh niên tình nguyện” tạo sự chuyển biến về nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của ngành du lịch đối với sự phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Góp phần gìn giữ và khai thác tốt tài nguyên du lịch tự nhiên. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển du lịch. Đồng thời tuyên truyền việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên trong việc bảo vệ môi trường du lịch bền vững, đảm bảo chất lượng du lịch, ứng xử văn minh lịch sự trong tham quan du lịch. Các hoạt động này là tiền đề quan trọng, ý nghĩa và thiết thực, qua đó thu hút đông đảo các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là lực lượng thanh niên làm nòng cốt, tiên phong trong những hoạt động tới đây./.

Một số hình ảnh hoạt động tình nguyện trong Khu du lịch sinh thái Na Hang:

Thế Linh